Aktuálně ve službách - květen 2021

30.05.2021

Na květnových duálních stolech se sešla pestrá paleta služeb věnujících se péči o osoby s duální diagnózou. Uvítali jsme i tři nové účastníky z různých koutů republiky. Na úvod přinášíme představení nových členů, pokračujeme aktualitami z pražských a středočeských služeb.

Následná péče Kolping Brno

Služba se profiluje jako pobytové a ambulantní doléčovací centrum pro osoby s duální diagnózou. Metodicky a filosoficky z velké části vychází a navazuje na TK Sejřek a klienti TK také tvoří velkou část jejích klientů. Stávající vedoucí služby, Tereza Pelantová, je přítomná službě od jejího zrodu v rámci evropského projektu v dubnu 2020. Služba disponuje třemi chráněnými byty o celkové kapacitě 11 míst. Program stojí na standardních pilířích doléčovacího režimu (abstinence, skupinová terapie, individuální práce, podpora v začlenění a resocializaci), klade důraz na spolupráci klienta s klíčovým pracovníkem a také oproti jiným DC využívá intenzivní podpory spolupracujícího psychiatra, který je externím členem týmu, a klade důraz na individuální přístup ke každému klientovi. 

Tým Housing First Ledovec Plzeň

Ledovec se jako zavedená organizace na poli práce s klienty se SMI zapojil do aktuálního projetu housing first pro svou cílovou skupinu. V souladu s principy programu HF nalézá  standardní ubytování a poskytuje podporu pro jeho dlouhodobé udržení a další osobní rozvoj asi 10 lidem s vážným duševním onemocněním v situaci bytové nouze. Využívá městské i komerční byty. Tvoří ho multidisciplinární tým zahrnující sociální pracovníky, peer pracovníka, psychiatra i sociálního realitního makléře. Více než polovinu klientů tvoří lidé s polymorbidní zátěží. Projekt představili Jan Mužík a Jiří Frýbert.

CADAS SANANIM

Pražská ambulantní služba poskytuje adiktologické poradenství, substituční léčbu a psychiatrickou ordinaci. Substituční program má kapacitu asi 80 klientů a přijímá všechny klienty k substituci indikované včetně těch s duální diagnózou. Návštěvy probíhají denně, o víkendu se substituce vydává v KC SANANIM. Tým tvoří zdravotnický i sociální personál. Psychiatrická péče je poskytována primárně klientům dalších programů SANANIMu, ale v případě volné kapacity přijímá klienty odjinud (zejména ty s DD). Služba je v úzké spolupráci s case managementovým týmem SANANIM. Zájemci o vstup do substitučního programu mohou přijít na pravidelnou čtvrteční skupinu, kde se dozvědí informace a mohou být zařazeni do pořadníku. V poslední době se tým věnoval také substitutční péči o klienty bez domova v městských covidáriích a rozšířil svou působnost v oblasti telemedicíny. Tým reprezentuje na Duálních stolech Nikol Spůrová. 

Novinky ve službách:

  • CDZ Praha 6: znovuotevřený klub Fíkus pro klienty se SMI, díky proočkovanosti týmu se všechno rozebíhá a máme volnou kapacitu.
  • CDZ Podskalí: objevila se personální spojka s PNB odd. 16 - Kateřina Holeyšovská. I na CDZ Podskalí se rozebíhá běžný režim, schůzky probíhají stále nejlépe venku. 
  • Psychiatrická nemocnice Bohnice, odd. 16: návštěvy v nemocnici jsou povoleny ve venkovních prostorách. Skladba lidí na oddělení je stále v důsledku covid opatření v celé nemocnici různá, rádi bychom se vraceli k původnímu konceptu práce s motivovanými klienty v léčbě, stále je ovšem program v tuto chvíli spíše nízkoprahovější než obvykle.
  • BONA, terén Praha 4: "Je to prostě celý hezčí." Hledá se posila do case managementového týmu.
  • Adiktologická ambulance SANANIM: program funguje už v podstatě standardně, jedou skupiny. V case managementu je volná kapacita! V tuto chvíli bereme i jiné klienty než s DD (matky s dětmi, spolupráce s probační-mediační službou). Do adiktologické ambulance je otevřený pořadník, čekací lhůta asi 1 měsíc. 
  • Doléčovací centrum Magdaléna: od podzimu otevírá čtvrtý chráněný byt, tento ryze pro klienty s duální diagnózou, a částečně tomu přizpůsobuje také svůj program a vzdělávání týmu. Program pro lidi s DD bude delší (9 měsíců), naváže na koncept komunitního programu CHRPA v zapojení DBT, spolupracuje s externím psychiatrem. V ambulantním doléčování je aktuálně volná kapacita, na bytech se očekává během léta.
  • Jako doma: Covidové hotely prodlužují působnost o rok, do 6/22, z toho mají všichni radost. není zřejmé, zda bude taky možné nabírat do nich nové klientky. JD zahajuje spolupráci s nájemní agenturou Magistrátu hlavního města Prahy. 
  • Slezská diakonie Karviná: změna hlavní metodičky, nastupuje Lucie Muroňová. 
  • BONA, chráněné bydlení: Probíhá hodně změn, část klientů se přesouvá do bytů v centru. Nový adiktolog Tomáš Kašpar. Po oživení společného pořadníku s FOKUSem a BAOBABem opět nastupují do CHB noví klienti vč. duálních. 
  • Armáda spásy, streetwork - centrum soc. služeb Karla Larssona: v rámci projektu MT týmu pracují medičky a terapeutka. Terapie a KI s duálními i neduálními klienty v terénu. Terapie traumatu, velké téma - "bezdomovectví jako diagnóza"? Trauma informovaný přístup.
© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!