Aktuálně ve službách - leden 2021

25.01.2021

Co nového ve službách

 • Magdaléna

  • Klasická TK i Chrpa (program pro DD) běží normálně, jen se omezuje program zahrnující návštěvy zvenčí (rodnné dny apod.) a komplikuje se výrazně fáze opouštění komunity; komunita je plná a pořadník poměrně obsazený; T vnímají, že se omezuje mnoho účinných faktorů (třeba zátěžové výjezdy, výjezdy domů, kontakt s "venkem").

  • Doléčovák jede ve standardním režimu, bere klienty s DD a má volné kapacity.

  • Během 2021 se bude otevírat čtvrtý doléčovací byt orientovaný na klienty s DD.

 • Progressive

  • CM služba se přejmenovává na "ambulantní služby". Jede víceméně standardně, mrzí je nutnost omezení skupinových aktivit. Volnou kapacitu má.

 • FOKUS

  • CDZ Praha 6: standardní režim, schůzky venku, covid se jim vyhýbá. Pozor, z velké části psychiatrie v ÚVN je covidárium, takže výrazně snížená kapacita.

  • Dům u Libuše pro skupinové aktivity zavřený, bere na individuální konzultace (bez kafe a čaje...)

  • CDZ Podskalí: pracuje v terénu venku, klienti s DD hodně během lockdownu nastoupili do léčby - odd. 16 PNB a PN Bílá Voda. Nová spolupráce s potravinovou bankou Letňany koordinovaná FOKUSem je bezva.

  • CDZ Brandýs - Čelákovice: mají volnou kapacitu a berou lidi. Na chráněné byty sic asi klienti s DD mohou, ale podobně jako mnohá další CHB se trochu potýkají s indikací a pravidly v bytech.

 • ESET-Help

  • CDZ víceméně beze změny. Nový terénní tým Uhříněves. Stacionář na klinice ESET je také stále v provozu, ale má plno. Klienti řeší hlavně potíže s výdělky a prací. Hodně se táhnou jednání s úřady, doporučení k online objednání předem. Naopak se zdá, že kvůli odpadlým šetřením sociálky se více schvalují dávky.

 • SANANIM

  • CM + ambulance: Tým je spíše promořen, potřeba blízkosti převážila potřebu bezinfekčnosti. Tým se více rozděluje na terapeuty a CM - kombinovat to je příliš duševně a organizačně náročné. Ambulance funguje dobře a je plná, stop stav na pořadník. CM naopak kvůli malým možnostem socioterapeutických aktivit trochu drhne, ale zase má volné kapacity.

 • Kaleidoskop

  • TK také registruje omezený léčebný potenciál kvůli omezeným skupinovým aktivitám a kontaktům s venkem. Používají ale antigenní rychlotesty - když někdo jede na týden, pak se otestuje a může zpět do komunity. Covid zvedl obložnost, takže čísla paradoxně jásají, ačkoli klienti tolik ne a tým už vůbec ne - je znát únava. Čekací lhůta na pobyt 3 měsíce. Ambulance jede online a to funguje dobře.

 • PNB odd. 16

  • Nemocnice hodně pod vlivem neustále se opakujících a po pavilonech přeskakujících karantén. Nové zkušenosti z dětského: častá DD kombinace alkohol + poruchy příjmu potravy, příp. poruchy osobnosti. Kapacita trochu je, ale v důsledku změn hodně komplikovaná komunita a nemotivovaní klienti.

 • BONA

  • Rozšířil se terénní tým pro Prahu 4 - bere nové klienty, širší spektrum diagnóz (vč. DD a poruchy osobnosti) - má dva adiktology, kteří se zajíždějí.

  • Na CHB víceméně normální režim s úpravami ve střídání týmů. Pořadník je plný lidí s DD, které není kam dávat - nemůžeme rozbourat stávající komunity příliš velkým množstvím lidí s DD najednou a není dost adiktologů - shání se adiktolog pro CHB!

 • Armáda spásy

  • dva nové modely týmů:

   • ACT tým pro zabydlování lidí (multitým s rovnoměrným rozvrstvením péče v průběhu času a činností, nikoli podle specializací) - ve vlastních bytech.

   • Multipodpora terénního týmu pro lidi dlouhodobě na ulici, triple trouble - medici + adiktolog (+terapeut/krizová int.) - humanitární práce s lidmi dlouhodobě na ulici zejm. kvůli DD - výhledově snaha navázat intenzivní spolupráci s adiktoslužbami i s psychiatr. službami - od AS základní humanitární, poradenský a CM servis, ale menší specializace.

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!