Co nového ve službách - červenec 2021

02.08.2021

Novinky z adiktologických, komunitně psychiatrických a sociálních služeb poskytujících podporu lidem s duální diagnózou v Praze a okolí alias Duální newsfeed!

Magdaléna

 • Od září byt pro lidi s DD - nyní klienti ze Sejřku, Tao a Magdaléna Chrpa
 • DBT program, na rok, vstupní podmínky: 4 měsíce kontinuálně v léčbě, spolupráce s psychiatrem a sdílení s psychiatrem v týmu, spádovost celá ČR s cílením na ty, kdo chtějí žít poté v Praze; není nutno hned nastoupit do práce, vyjednávání s chráněnými pracovišti
 • reorganizace doléčovacího centra - část programu společná a část zvlášť (skupina DBT + skupina na bytu, nikoli dynamická)

SANANIM ambulance

 • Ambulance pro lidi abstinující i užívající (několik skupin pro různé fáze), aktuálně čekací lhůta měsíc
 • ambulance pro mladistvé (zážitkové, socioterapeutické, terapeutické aktivity)
 • Case management, aktuálně přijímá klienty do čekacího pořadníku
 • ARPAD - psychiatrická ambulance rozšířená pro péči o závislé (víc možností intervencí vč. terénu - psychiatr a adiktolog v terénu)

SANANIM CADAZ

 • Substituční program: nástup přes vstupní skupinu (momentálně pozastavený pořadník),psychiatrická péče, adiktologická péče, sociální práce, terapeutická podpora.
 • Socioterapeutické aktivity - jedou!
 • Povedlo se několikrát zajistit zachování substituce psychotickým klientům v hospitalizaci - to zvyšuje motivaci k nástupu do léčby. U Apolináře dokonce "výběrový" detox - lze zachovat BUP a vysazovat např. BZD.

PNB odd. 16

 • Na odd. 16 - výšila se průtokovost oddělení  (špatná indikace, nároční klienti)
 • nově v PNB Multidisciplinární forenzní tým - CDZ pro lidi s ústavní léčbou

FOKUS CDZ Praha 6

 • Stabilita v týmu, rozběhly se aktivity v klubu Fikus, zkrátka všechno skvělý!
 • Přijímá se hodně nových klientů, ještě je ovšem volná kapacita
 • Stále zajištěná podpora psychiatra, dost se osvědčuje open dialog - spolupráce s rodinou!

ESET help + CDZ

 • CDZ - zdravotnická část kliniky a sociální služby skládají dohromady multidisciplinární tým. Větší dostupnost služby - 9-19 h + nonstop linka pro klienty. Adiktoprovaz se sousedící AT ambulancí zajišťují zejména zdravotní sestry.
 • ESET Help: Bydlení (3 byty), centrum denních aktivit, podpora zaměstnávání
 • Nově zabydlování v sociálních bytech Prahy 10.
 • Rozšíření ESETu - pobočka Uhříněves, Petrovice, Kolovraty, Měcholupy, Běchovice.

DROP-In adi ambulance

 • Nízkoprahová ambulance - minimum abstinujících klientů, hodně lidí s DD, podpora ušitá člověku na míru - hodně pestrá klientela. 
 • Spolupráce s klienty z terénních programů - dobrá zkušenost, dochází pravidelně.
 • I terénní forma - návštěvy v terénu, case managementová forma.

BONA

 • Rozšiřuje hodně služby do terénu, zrušení komunitního bydlení nese s sebou přechody na samostatné byty - nutná revize koncepce podpory v abstinenci. 
 • nově byty v centru Prahy, bude nutná a žádoucí spolupráce s FOKUSem a dalšími subjekty v okolí. 

Armáda spásy, středisko Lidická

 • Pilotní projekt multidisciplinárního týmu při terénním programu - cca 6 klientů v terapii + zdravotní podpora, spolupráce s adiktoambulancí Magdaléna. 
© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!