Co nového ve službách - prosinec 2021

17.12.2021

Předvánoční období v pražských a středočeských službách pracujících s lidmi s duální diagnózou. 

Magdaléna

 • v rámci rozjezdu pražského ambulantního i pobytového doléčování usiluje o posílení spolupráce s CDZ - vyjednávání s Lomikamenem, CDZ FOKUS Praha - Podskalí
 • zásadní otazník - jak řešit case management, když služba je z principu dočasná a chceme klienty postrčit k samostatnosti, ale potřebují průběžnou podporu s přizpůsobenou intenzitou podle aktuálního stavu
 • intenzivnější propojení klasické komunity s psychiatrem (školení týmu, průběžná spolupráce)
 • v ambulantním doléčováku pro klienty s DD jsou volná místa

SANANIM ambulance

 • case management poskytuje "na doživotí" a momentálně má i volná místa
 • v ambulanci je čekací lhůta až 2 měsíce, pořád plno
 • socioterapeutické aktivity se otevírají i mimosananimským klientům - pokud máte jako služba zájem o zasílání programu a nebo má přímo klient zájem se zapojit, kontaktujte Veroniku Sedmíkovou: sedmikova[zavinac]sananim.cz
 • po novém roce se chystá jednak uvedení psychiatrů do terénu a jednak rozjezd ambulantního detoxu - stay tuned, více na příštím setkání :)

CDZ Fokus Podskalí 

 • od zimy se rozjíždí krizový tým - více o něm na příštím setkání

Ledovec Plzeň

 • bude rozjíždět duální stoly v rámci Plzně - plánované první setkání na březen 2022
 • provozujeme nově vlastní krizový byt pro klienty napříč službami
 • zkušenost s prvním vypadnutím klienta s DD z bytu housing first - !nikoli z programu v něm zůstává a po dohodě s ním se bude hledat vhodná varianta!

Baobab z.s.

 • tréninkové bydlení, program pro studenty, case management spíše v útlumu
 • v příštím roce plánované "mini DZR" 
 • ve společném pořadníku mnoho lidí s DD - nebojte se stejně podávat žádosti o zařazení, o tom, zda klient je indikovaný do služby se stejně rozhoduje až při předvstupních pohovorech a do některých forem bydlení užívání není problém; naopak jakkoli dlouhá předcházející abstinence o ničem nerozhoduje; zásadní je aktuální stav při zahájení přednástupních procedur a pohovorů

Psychiatrická nemocnice Bohnice, odd. 16

 • nový vedoucí lékař a člen duálních stolů - Jan Zachariáš
 • chystá se reforma terapeutického programu tak, aby lépe zohledňoval motivaci pacientů k terapii a jejich (nejen kognitivní) kompetence 
 • v příštím roce se zvažuje zavedení krátkého stabilizačního pobytu pro pacienty z ambulantních programů v akutní krizi
 • změny v primariátech v rámci PNB, nové "neklidové" oddělení
 • v rámci reformy možnost stáží v PNB pro pracovníky ze sociálních komunitních služeb - zaštiťuje primářka Barboriková

BONA 

 • chráněné bydlení doplňuje adiktology do všech týmů, terénní týmy též
 • změna ve vedení adiktosekce - přebírá od února Tomáš Kašpar
 • zvyšuje se poměr klientů s DD v komunitních bytech 

Armáda spásy Praha

 • od ledna peer program - lidé se zkušeností s bezdomovectvím a/nebo DD členy streetwork týmu
 • dobrá spolupráce s podolskou ambulancí Magdalény (psychiatr), navazujeme nově i splupráci s CEPSYMEDem (psychiatr, motivační skupiny)
 • přechod na case management model práce s lidmi na ulici a v humanitární nouzi

Pracovní skupina pro podporu lidí s duální dg. při A.N.O.

 • ve výhledu rozjezd místních skupin na plzeňsku (Ledovec), severní Čechy (Advaita), severní Morava (TAO Bílá Voda) a sladění s brněnskou skupinou (Kolping)
 • možný kontakt s pražskou skupinou pro reformu psychiatrické péče
 • spolupráce komunitních terénních služeb a CDZ a adiktologických služeb (předávání klientů do dlouhodobé péče) - budeme řešit s FOKUSem a dalšími v rámci pracovní skupiny
 • v příštím roce rozhodíme témata setkání dopředu - pište na mail vaše náměty!
 • Ledovec zve na setkání HR sekce A.N.O., které se koná 22.2.2022 (ha!) od 9:00 do 11:00 přes Zoom; účast je otevřená všem terénním programům a kontaktním centrům pracujícím s lidmi užívajícími drogy (nikoli tedy jen členům A.N.O.). Téma bude zapojení peerů, participativní práce, pacientské organizace apod.
© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!