Dialektická behaviorální terapie letem světem

22.03.2021

Na předjarních duálních stolech nám Markéta a Lucka z Magdalény daly nakouknout pod pokličku komplexního programu integrované léčby pro klienty s duální diagnózou CHRPA, který sídlí společně s Terapeutickou komunitou Magdaléna v lesním areálu u Mníšku pod Brdy. 

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je metoda vyvinutá americkou terapeutkou Marshou Linehanovou původně pro potřeby lidí s hraniční poruchou osobnosti. Kombinuje prvky humanistické psychoterapie stavící na vztahu mezi terapeutem a klientem, kognitivně behaviorální terapie s nácviky a kauzální analýzou myšlení a chování a také buddhistickou spiritualitou ovlivněného přístupu mindfullness neboli všímavosti. Sestává z uceleného systému strukturované skupinové terapie, individuální terapie a samostatné práce klienta prostřednictvím "domácích úkolů" a pracovních karet, které zpracovává samostatně či s pomocí terapeutického týmu. 

Ústředními dovednostmi, na něž se soustředí jsou: 

  • všímavost - nezaujaté a soustředěné vnímání prožívaného okamžiku
  • efektivní zvládání mezilidských vztahů
  • regulace a přiměřené vyjadřování vlastních emocí
  • stresová tolerance a zvládání krize

Srozumitelný a vyčerpávající popis metody a teoretického pozadí nabízí kniha Třetí vlna v KBT:

Magdaléna byla taky tak ochotná, že nabídla ke sdílení materiály, jež používá k práci s komunitními klienty. Jedná se o tzv. řetězovou analýzu problémového chování, deníkovou kartu pro sledování problémového chování a možností jeho řešení (využití dovedností nabytých v terapeutickém programu) a pracovní list pro nácvik emoční regulace. 

Kdo by se rád o DBT přiučil osobně, je zván na stáž do CHRPY, kde program zažije v jeho komplexnosti a bude mít taky možnost pobavit se o něm přímo s klienty i terapeuty. 

Děkujeme za sdílení!

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!