Integrovaná léčba v PN Bohnice

29.08.2022

Duální stoly hostili a po svém oddělení provedli kolegové z odd. 16 Psychiatrické nemocnice Bohnice, které se zaměřuje na základní krátkodobou léčbu pacientů s duální diagnózou. Oddělení prodělalo mnohé změny směrem k cílenější podpoře v konkrétních potřebách pacientů.

Oddělení vzniklo před šesti lety na zakázku ostatních oddělení PNB, kde klienti s DD dlouhodobě neprosperovali. Pacienti s psychózou tvoří cca 1/3 pacientů, ostatní jsou lidé s poruchou osobnosti (hraniční, emočně nestabilní, narcistní, zřídka disociální), úzkostnými poruchami, bipolární afektivní poruchou a také s organickými poruchami. Na složení oddělení nemá personál přímý vliv, proto se musí pružně přizpůsobovat různým potřebám pacientů.

Pořadník spravuje vrchní lékař. Objednání do léčby je možné i přes podpůrnou osobu (psychiatr, adiktolog, case manager...). Kapacita oddělení je 30 pacientů. Bereme pacienty z celých Čech (Beřkovice, Pardubice, Ústí n. Labem, VFN v Praze aj.). Co se diagnóz a míry užívání NL týče, záběr je velmi široký, od škodlivého užívání po dlouhodobou neléčebou závislost;  z technických i terapeutických důvodů nepřijímáme pacienty substituční léčby. Pacienti s nařízenou ústavní léčbou zde mohou absolvovat AT část léčby (pokud jsou to lidé s DD), pak se vrací na oddělení. Přijímáme lidi po detoxu, stabilizované, se schopností aktivit mimo oddělení (chodí samostatně) - léčba je dokonatelná pro každého, pokud je motivovaný ke spolupráci. Akceptujeme možnost široké palety výstupu - od pouhé stabilizace až po úplnou abstinenci. 

Léčba je celkově na 8 týdnů, pokud je to nutné s ohledem na návazné služby ji můžeme prodloužit na cca 3 měsíce, pak pacienti čekají na odd. následné péče. Kdykoli po dokončení léčby nabízíme v případě relapsu pacientům třítýdenní stabilizační pobyt. Tři měsíce po úplné dokončené léčbě je možná pětidenní absolventská léčba.

Klienti nejčastěji odcházejí do návazné léčby do komunity CHRPA - Magdaléna, TK Sejřek, TK Tao, TK White Light 1 (pacienti s poruchou osobnosti), TK Vršíček, PL Červený Dvůr. Někteří také pokračují ve spolupráci s ambulancemi a pacienti s psychózou často navazují spolupráci s centry duševního zdraví. 

  Režim na oddělení je, ale je volnější než na klasickém AT oddělení. Komunita se naučila akceptovat, že nároky nejsou na všechny stejné, máme individuální přístup k naplnění programu podle možnosti pacienta. Zjišťujeme, že je v programu zásadní udržet "obrátky" - pokud je příliš málo intenzivní, zesilují symptomy psychiatrických onemocnění, pokud je příliš intenzivní, pacienti vypadávají. U pacientů s osobnostní poruchou se nám osvědčila větší zátěž a také garantský systém inspirovaný SANANImem - více individuálních pohovorů, větší zátěž v programu, důraz na následnou péči.

  Fáze programu vypadají následovně:

  • fáze 0 - lidé s psychózou, kteří přicházejí přes akutní příjem - stabilizace
  • 1. fáze - 14 dní - společná pro všechny - je víc aktivizační - prevence relapsu a motivační skupina + pohybové aktivity
  • 2. fáze - zde je podstatná diverzifikace programu podle potřeb a možností pacientů; na skupinách je jich méně a navzájem si více sednou
   • bílá skupina - lidé s kognitivním deficitem, někdy s omezenou motivací - klíčové oddělit je od lidí s poruchou osobnosti kvůli vzájemné nevraživosti - volnější program, centrální terapie (rukodělné činnosti), prevence relapsu, podpůrná terapie, KBT zaměřené na psychózu - pojmenovávat, zvládat situace; práce v pískovišti aj.
   • modrá skupina - lidé seznamující se s principy léčby, lidé v ústavní léčbě, s menší motivací - více volitelného programu - 1 závislostní skupina a pak možnosti různých jiných (peer, arteterapie..)
   • oranžová skupina - motivovaní aktivní klienti, zapojují se do programu - více striktní program - není možné "uniknout" do centrální terapie namísto psychoterapie, hodně psychoterapeutických aktivit, více zátěžové

   Nově na oddělení působí peer, který je absolventem programu a vede vlastní skupinu. Program taky oživily lékařské skupiny zaměřené na životopisná témata. 
   Novinkou na oddělení je třítýdenní stabilizační léčba jako alternativa k psychiatrické hospitalizaci. Podmínky jsou:
   • náhled na závislost (např. jednorázový relaps)
   • absolvovat detox
   • alespoň základně kompenzovaní v psychiatrické dg.  © 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!