Intenzivní ambulantní podpora lidí s duální dg.

17.03.2022

Ke kulatému stolu se tentokrát sesedly tři intenzivní ambulantní programy - nahlédli jsme do kuchyně k jednomu klasickému stacionáři, do jednoho "recovery/day centra", jak se podobným zařízením říká v některých zemích, a do jednoho doléčovacího programu. Učili jsme se ze silných stránek daných zařízení a taky hledali, kde se můžou klientům ještě lépe přiblížit a co vylepšit, aby jejich integrovaná péče o klienty s duální diagnózou byla co nejlepší.

Denní stacionář SANANIM, Praha 7

 • principy terapeutické komunity ve městě - program 8 - 16h 
 • vysoký práh - klient musí být stabilizovaný a mít bezpečné prostředí do něhož se vrací - bez násilí, návykových látek atd. 
 • plně abstinenční program, pracuje se s relapsem
 • motivační skupina - poradenství a rozcestník -  často lidi v prvokontaktu, většina lidí s DD; můžou být intoxikovaní, často lidi se SMI; 10.30-12.00 každé úterý a čtvrtek
 • lidé s poruchou osobnosti, někdy s psychotickou poruchou tvoří jen určitou část skupiny
 • dříve hodně režimový a strukturovaný program, s přibýváním lidí s DD časté vypadnutí z programu - revize pravidel a individualizace v hranicích toho, co unese skupina - mnohem menší drop-out
 • délka programu - 4 měsíce, skupinová práce, individuální terapii neděláme, ale existuje institut garantství
 • psychoterapie - dříve hodně psychodynamicky, teď pomalý přesun k DBT, SETUP, mindfulnes, relaxace
 • daří se spolupráce s psychiatrem v týmu, práce s klienty i směrem do týmu; trochu skřípe práce s externími psychiatry, snažíme se navazovat intenzivnější spolupráci
 • navazování klientů po ukončení služby - stacionář Bohnice, Kaleidoskop, KOT a CDZ
 • máme i následnou péči, spíš ale pro vysokoprahovější stabilní klienty - následný stacionář 1x týdne skupina + individuální sezení
 • večerní stacionář - často lidi se zaměstnáním, co nechtějí na neschopenku
 • výzvy:

 1. case management - spolupracujeme se SANANIMským týmem i jinými, umožňujeme zachovat spolupráci i během léčby
 2. vzdělávání týmu v metodách, které fungují, poptáváme kurzy
 3. síťování - učíme se navazovat kontakt s psychiatrickými službami


Adiktologická ambulance SANANIM

 • Žitná 53 - "adiktologická klinika" - propojení služeb - á la "day center"
 • CM + psychiatr + terapie + práce + rodina
 • neříkáme tomu stacionář, ale péče je velmi intenzivní
 • složité financování slepené z více zdrojů a administrativa
 • case management
 • zejména pro lidi s DD, SMI - často psychotické spektrum
 • více týmová práce - klient má klíčového pracovníka, ale zná i ty ostatní - je to lépe únosné pro pracovníky, jsou lépe nahraditelní
 • multidisciplinarita 
 • klienti, kteří nemají zázemí v přirozeném prostředí a kompetence k tomu si zajistit podporu 
 • cca 35 klientů - 10 na jednoho pracovníka
 • ambulantní terapeutický program
 • vstupní přípravná skupina pro klienty z pořadníku - dostane se do skupiny, dochází 1-3 měsíce a po uvolnění kapacity na individuál přechází a zároveň se potom přeřazuje do další terapeutické skupiny 
 • na cca 1/2 roku, do návazných skupin mohou docházet až 2 roky
 • poměr lidí s psychózou cca 10%, s HPO může být více; cca 80 klientů
 • práce s mladistvými - specializovaný tým
 • terapeut, adiktolog, case manager, psychiatr, klinický psycholog
 • socioterapeutické aktivity
 • společné výlety, volnočasovky
 • dělí se na abstinující a užívající podle druhu aktivity a pro zajištění bezpečnosti
 • CADAS - psychiatrická ambulance se substitucí
 • propojení se skupinou pro kontrolované užívání
 • pracovní poradenství + tréninková místa a chráněná dílna (svíčky)
 • poradna pro rodiče a práce s blízkými
 • dlouhodobě se to snažíme uchopit - jak zapojit rodiče do dlouhodobější spolupráce namísto jednorázových edukativních konzultací
 • pokud je léčba na žádost rodičů, je jejich účast podmínkou. V CM se rodinám taky do léčby moc nechce.

Magdaléna - ambulance

 • dlouhodobě přemýšlíme o stacionární/ambulantní péči - od léta 2021
 • 4 lidé s DD na chráněném bytě a 5 v ambulantní péči
 • nemáme záměr vytvořit MTD tým, ale reálně nám moc nejde síťování - nyní se to daří s Podskalským CDZ - navazujeme přes klienty, funguje to na osobní bázi
 • postupně se přetavujeme směrem ke case managementu:
 • snižujeme práh
 • přemýšlíme, kolik péče je potřeba, aby klienti byli dostatečně zajištění, ale nikoli přepečovaní 
 • více  volnočasových aktivit, řešíme socioterapeutické věci (úklid)
 • vysoký práh -> klientům se daří 
 • řešíme, co bude s klienty dál, vlastně slepujeme stacionární program skrze síťování více služeb - na základě osobních známostí
 • rádi bychom stacionář otevřeli - méně strukturovaný, denní centrum, kde lze dostat to, co je potřeba - večerní provoz, socioterapie, podporovaná práce
 • ambulantní péče - jsme překvapení, jak málo péče lidi chtějí a potřebují
 • Otazník, kdo může být dlouhodobým podpůrcem klientů po léčbě - CDZ? Proklamuje se, že to má být omezená péče na určitou dobu, pak se mají zapojit do "běžného života", ale zároveň často týmy CDZ nechtějí/nemohou s klienty pracovat "navěky"
 • FOKUS - Liberec - CDZ je na zaléčení a případně v krizi zpět, jinak sociální týmy - podpora samostatného bydlení, při zhoršení zpět do CDZ

Otazníky pro všechny programy:

 • zapojení rodin
  • Magdaléna: zapojili jsme to do pravidel, rodina už u vstupu a pak povinné množství konzultací - edukace, podpora předání odpovědnosti na dospělé děti a zplnomocňování, náprava vztahů
  • skupina pro "duální rodiče" zatím není, mohou se zapojit do skupiny rodičů komunitních klientů
  • rodiče klientů z ambulancí - můžou do SANANIMU do programu pro podporu blízkých
 • síťování a navazování a předávání
  • zkusíme více propojit krajské protidrogové a reformní koordinátory 
  • síťujme a předávejme mezi sebou! zvěme nové kolegy na stoly!
 • vzdělávání
 • začněme u stáží - na disku je katalog, kde je již teď nabídka stáží - přidejte tam nabídku ze své organizace a využijte možnosti zdarma nakouknout do jiných služeb pracujících s klienty s DD
 • téma pro pracovní skupinu pro DD© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!