Práce forenzního multidisciplinárního týmu

18.01.2024

Hostem novoročních duálních stolů byli kolegové z takzvaného FMT - forenzího multidisciplinárního týmu. Popsali, jaká je praxe jejich spolupráce s klienty a pomohli nám porozumět složitostem nařízené ochranné léčby. 

V České republice existují pouze dva forenzní multidisciplinární týmy, jeden při Psychiatrické nemocnici Dobřany a jeden v Praze. Ten pražský, s nímž jsme se seznámili, tvoří spolupráce Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracoviště sídlí, a organizace Green Doors. Je tvořený psychiatry, sexuologem, psychology, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami. Posledně jmenované profese se dělí o úkoly case managementu. Adiktologa tým momentálně nemá, ačkoli je jinak součástí "základního balíčku". Skladba týmu odpovídá cílové skupině: jsou jí dospělí pacienti/klienti, kterým zpravidla končí ústavní ochranná léčba (většinou pacienti z PNB) a přeměňuje se (na jejich vlastní žádost nebo na popud lékaře - samotný proces je poměrně komplikovaný a pracovníci FMT v něm klientům poskytují poradenství) na ochrannou léčbu ambulantní. Jedná se o pacienty s ochrannou léčbou zaměřenou na sexuologické delikty nebo delikty spojené s užíváním alkoholu a drog. Jakmile je ochranná léčba převedena pod lékaře z FMT, může klient také čerpat case managementovou podporu v témže týmu.

Jak je tedy možné se klientem FMT stát? Navazování probíhá obvykle ještě v rámci uzavřených oddělení, kde klienti absolvují ústavní ochrannou léčbu, a to v době, kdy se chystá její přeměna na ambulantní. O přijetí do péče FMT ale mohou žádat i klienti mimo PNB, a to v případě, že si přejí převést ochrannou léčbu na ambulantní v Praze (nemusí se jednat o občany Prahy). Podporu FMT tedy můžeme využívat i v rámci síťování našich klientů z jiných služeb. 

Naopak ukončení spolupráce se shoduje s ukončením ambulantní ochranné léčby. Tým vždy usiluje o to, aby klient odcházel z jeho péče maximálně zasíťovaný: s bydlením, prací nebo jinou náplní dnů, s podpůrnou sítí. 

To je jedním z úskalí práce FMT: pro osoby po výkonu trestu bývá velmi obtížné hledat zaměstnání. Většina zaměstnavatelů vyžaduje čistý trestní rejstřík, ačkoli to pro mnoho zaměstnání není legislativně nezbytné. Otevírá se tu prostor pro advokační činnost ve prospěch těchto lidí, stejně jako pro intenzivní práci na destigmatizaci a integraci lidí po VT a ochranné léčbě do společnosti. Dalšími výzvami je síťování klientů na jiné sociální služby, které se mohou u závažných trestných činů zdráhat přijmout klienty do služeb, dále finance (zejména zadlužení) a také přidružená onemocnění klientů komplikující jejich plné pracovní i společenské nasazení.

Tématem diskuze na Duálních stolech byl také vztah s klienty, u nichž by bylo možné předpokládat, že někdy mohou do spolupráce vstupovat účelově. Pracovníci FMT sázejí na otevřenou komunikaci a podpůrný přístup a mají s tím dobré výsledky - většina klientů prý spolupracuje s FMT ráda, využívá různých druhů podpory a pracovníkům důvěřuje. Přesto se tým někdy nevyhne hlubokým etickým dilematům, například pokud ví o recidivě v užívání drog, jenž bylo předmětem ochranné léčby, a je povinen informovat o tom soud, ačkoli podle mínění týmu se klientovi vlastně daří, není společnosti ani sobě nebezpečný a usiluje o dobrý a naplněný život. Členové FMT se ovšem v každém případě snaží stát při klientech, podporovat je v jejich nových návycích a většinu klientů úspěšně doprovodí do nové životní kapitoly mimo systém ochranné léčby. 

O FMT hovořila jeho vedoucí, Kristýna Škardová. Bližší informace na: https://www.greendoors.cz/cs/projekty/fmt-bohnice/

Do diskuze se zapojili: Markéta D. (Magdaléna), Dominika P., Anna a Nikol (SANANIM), Lea a Jana (FOKUS Podskalí), Lenka (CDZ FOKUS Praha 6), Ondřej a Míša (Baobab), Lenka a Lucie (Drop-In), Katka a Lucie (CSSP), Julia a Petra (BONA), Markéta (PVŠPS), Jarka (Green Doors), Ondřej (PNB), Jana a Růžena (FOKUS LIberec), Katka (Naděje), Míša (Armáda spásy) & Johanka.© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!