Práce s klienty s kognitivním deficitem

25.01.2021

Jak pracovat s klienty s organickým poškozením mozku, poruchami paměti a soustředění a s dalšími kognitivními limity?

CM SANANIM:

Opakovaně se setkáváme s klienty s organickým poškozením mozku, s koginitivním deficitem atp. Zajišťuje CM pro klienty postupně rušeného Domovu se zvláštním režimem Svojšice, kteří se stěhují do Prahy do jednotlivých chráněných bytů. Někteří jsou aktivní uživatelé, někteří už ne, ale drogy zanechaly trvalou stopu, někteří možná měli deficit už předtím. Cítíme, že jsou omezeni v chápání, paměti (spíše krátko- a střednědobé) a motivaci směřování ke změně. Nemáme kompetence k práci s lidmi s mentálním postižením, ačkoli se s nimi poměrně často setkáváme.

Progressive:

Podobná zkušenost. Limit pro službu CM je úplná nesamostatnost klienta, ale kde má hranici? A kdo se má pak po adiktologické stránce o takové klienty postarat?

Zásadní otazníky:

 • Co v práci s takovým klientem zmůžeme?
 1. Snižujme vlastní nároky. Zvědomujme priority.

 2. V neomezeném čase (např. celoživotní case management) zpomalme v rozumových věcech až na klientovo tempo. V čase omezeném - např. léčebných službách jako TK nebo PN - upravme kontrakt, specifikujme cíle tak, aby nebyl stále zklamáván jak klient, tak my.

 3. Sdílejme takto náročné klienty v rámci týmu. Pro terénní formy práce je nutný asertivní kontakt i několikrát týdně, což může být pro jednoho CM nebo terapeuta vyčerpávající. Vztahu ani klientovi neublíží, když se u něj prostřídá víc lidí, pokud mají jednotný přístup.

 4. Spolupracujme s opatrovníky klientů, tam, kde nejsou, lze dokonce podat podnět na částečné omezení svéprávnosti (nikdy za zády klienta, ale někdy se můžeme setkat i s jeho pozitivní odezvou). Tam, kde jsou - přenášet nutnou část odpovědnosti (peníze, smlouvy etc). Sdílet informace, podporovat se navzájem.

 • Jak vlastně vypadá diagnostika, kdo ji provede, jak si můžeme být jisti, že stávající stav je "konečný"?
 1. Nutná diagnostika psychologa - ideální když je k dispozici a ve spolupráci.

 2. Často se stane, např. u klientů s dlouhotrvajícícm psychotickým onemocněním, že působí jako když mají mnohem věští kognitivní deficit, než ve skutečnosti mají (nebo vůbec žádný). Obvykle při delším čase v bezpečénm prostoru a pomalém navazování terapeutického vztahu se to upravuje. Zásadní také vyladění farmakoterapie - příliš mnoho antipsychotik apod. může působit poruchy pozornosti, soustředění, paměti etc. - pozor, abychom přemedikovaného a "zanedbaného" klienta např. po několikaleté hospitalizaci nebo naopak pobytu na ulici neměli za mentálně retardovaného rovnou a nerezignovali naopak příliš!

 3. Tip z komunity: když se u práce na tomtéž cíli opakovaně točíme v kruhu a narážíme na podobné bariéry, je načase zvážit, zda to nejsou bariéry organické; posoudit přínos programu pro klienta vs. jeho náročnost a zátěž.

 4. Tady je zajímavá diplomka s přehledem diagnostických nástrojů kognitivních funkcí u lidí závislých na alkoholu.

 5. Naopak také včasná diagnostika zejména u lidí s organickým poškozením může hodně ulehčit v tlaku na očekávání z naší i klientovy strany!

 • Jaké další služby přizvat ke spolupráci?
 1. CDZ - je schopno pokrýt po nějaký čas nutnost intenzivního, i každodenního kontaktu, ale je ke zvážení, jaký je cíl takového kontaktu - spolupracujme a nastavujme to v trojdohodě CM + CDZ + klient.

 2. Terénní služby pro podporu lidí s mentálním postižením - tzv. osobní asistence - katalog pro Prahu a SČK zde.

 3. Víme o dalších?

 • Jaké jsou osvědčené techniky práce? Čím si vypomoci?
 1. Hraní her! Pexeso na osvojení důležitých pojmů nebo skutečností, slovní hry pro rozvoj kognice a vyjadřování..

 2. Farma a rukodělné činnosti, práce venku, méně povídací terapie.

 3. Sandplay a další projektivní techniky, arteterapie.

 4. Struktura a režim, pokud je to možné. Deníkové karty.

 5. Spolupráce s rodinou - edukace, podpora péče o klienta, rodinné vztahy a výhled do budoucna.

 • ... a co dál s klienty, u nichž už jsme na limitu?
 1. Rušení domovů se zvláštním režimem sice deinstitucionalizuje, ale otevírá se díra bezpečného (bezdrogového a bezalkoholního) a mírně režimového dlouhodobého bydlení, v nemž zdá se tento typ klientů prosperuje.

 2. Dlouhodobá zařízení komunitního typu na venkově, ideálně s farmou nebo zahradnou, kde může klient "zůstat"? - Komunita Slavětín (momentálně nebere nové klienty), Vila Vallila (poblíž Votic), Komunity SummerHill (hodně režimové a plné pravidel, nezaměřují se na lidi s DD), Inštitut Krista Velekňaza Žakovce (hodně katolický, hodně režimový, ne moc progresivní, ale velmi nízkoprahový co do profilu klientů...).

 3. Krátkodobou alternativou může být chráněné bydlení, ubytovna s nízkou tolerancí k alkoholu. Ideální dlouhodobá varianta - celoživotní CM a vlastní bydlení v sociálním bytě. 

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!