Projekt SANANIMu - Zhodnocení efektivity case managementu v adiktologii

14.08.2021

Cílem výzkumu bylo zhodnocení efektivity case managementu (CM) u uživatelů návykových látek s přidruženou psychiatrickou diagnózou. Cílem bylo podrobně zhodnotit změnu v kvalitě života (subjektivní spokojenost se svým životem a s dílčími životními oblastmi) u uživatelů návykových látek, kteří v obvyklých adiktologických službách neprofitují, a proto jsou odkazováni do case managementu.

Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v hodnocení celkové životní spokojenosti při vstupu a po čerpání služeb case managementu. Dále byl zjištěn statisticky významný rozdíl v hodnocení spokojenosti ve všech dílčích životních oblastech při vstupu a po čerpání služeb case managementu. Klienti byli celkově po účasti v programu case managementu spokojenější se svým životem i spokojenější v dílčích životních oblastech - více viz. přiložený výzkum.

Case management se u adiktologických klientů s duální diagnózou jeví jako účinný přístup.

Výzkum zpracovala adiktologická ambulance SANANIM vedená Tomášem Vejrychem. 

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!