První duální stoly v Plzni!

14.06.2022

Nejen vražedné epidemie se šíří světem! Nejen zmar a zoufalství a ledabylá dotační politika vládnou sociální práci! V Plzni se z popudu kolegů z organizace Ledovec, kteří několikrát navštívili pražské setkání, sešly historicky první duální stoly s místními aktéry. Jsme nadšení, tleskáme, těšíme se na to, co z této spolupráce vzejde, a přinášíme první info o západním křídle :)

Vedle vyjasňování a meditací nad pojmem duální diagnóza a také otazníků kolem směřování nově vzniklé synergie nechybělo klasické kolečko "co nového ve službách", díky němuž mohou i přespolní nahlédnout do systému péče o lidi s duální diagnózou na Plzeňsku. Tady je představení všech služeb, které se setkání účastnily, i s vymezením jejich činností, cílové skupiny a celkového poslání a také otazníky, které jsou pro jejich služby klíčové:


CDZ Plzeň Ledovec

 • cílová skupina: lidé se závažným duševním onemocněním (převážně z okruhu psychotických a afektivních onemocnění, ev. poruchy osobnosti, plus potíže se závislostmi); stačí, když chtějí pobývat v Plzni

Kontaktní centrum Point 14

 • cílová skupina: průměrný věk kolem 35 let;

Spolek Ulice Plzeň - Substituční centrum Plzeň

 • kapacita: 39 klientů (s možností až 45 lidí); 
 • vstup do služby přes motivační skupinu (spolupráce s AMT);
 • cílová skupina: od 18 let; vedle závislostí také lidé se schizofrenií, depresemi nebo úzkostnými poruchami osobnosti;

Spolek Ulice Plzeň - Adiktologický multidisciplinární tým (AMT, adiktologické CDZ)


 • cílová skupina: od 16 let; část čistě adiktologické (alkohol, pervitin), návaznost na léčbu (před, po ukončení);

Spolek Ulice Plzeň - Terénní program Ulice

 • cílová skupina: lidé ohrožení závislostí, lidé v sexbyznysu; poměrně široké spektrum - s tématem duševního zdraví pracují pouze, je-li to klientem poptáváno v rámci dojednávání spolupráce; specifikum - lidé nediagnostikovaní, nekompenzovaní, nemotivovaní ke spolupráci se systémovou podporou 

Housing first Ledovec

 • pilotní tříletý projekt, končí na konci léta; pravděpodobné pokračování
 • cílová skupina: lidé se závažným duševním onemocněním v bytové nouzi (cílem spolupráce je najít a udržet bydlení), 2/3 lidí s duální diagnózou (většinou alkohol), hodně lidí bylo hospitalizováno, daří se, že hospitalizace nevede ke ztrátě bytu

CDZ Klatovy, Ledovec

 • cílová skupina: lidé s vážným duševním onemocněním; cca 1/3 lidí se závislostí (včetně nelátkové závislosti - mladší klienti - gamblerství, počítače); od 16 let

Fokus Písek v Sušici

 • sociální rehabilitace

Chráněné bydlení, Ledovec

 • cílová skupina: lidé s psychotickým onemocněním, více než polovina s "dd" (většinou alkoholová závislost, pervitin THC);

CPPT - Ambulance pro nelátkové závislosti

 • ambulantní služba - intenzivnější práce po delší dobu (cca 1 rok) s menším počtem klientů; poměrně vysoký práh pro vstup do služby;
 • cílová skupina: od 18 let, hazardní hráčství; "dd" - většinou: "medikovaní", na "hraně duševního onemocnění" (ne tak závažné projevy onemocnění, aby získali lékařskou podporu);

Kotec, Tachov


 • cílová skupina: lidé se závislostí a/nebo s duševní onemocnění (poznají dle projevů nebo jsou to lidé, kteří se vrací z PN) + bez domova (někteří chodí denně, zajištění základních potřeb - odborník na "číhané" - někdo, kdo je ihned k dispozici v prostředí, které je klientům dostupné a známé);

KT SR venkov, Ledovec


PK FN Plzeň

 • cílová skupina: od 6 let; F0 - F9;


Plzeňskou skupinu sezval a setkání zorganizoval: Jiří Frýbert, Ledovec. Díky!


© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!