Publikace Podpora lidí s duální diagnózou

07.02.2024


Souhrnná publikace pokrývající definici, diagnostiku, etiologii, prevalenci, modely péče a podpory, specifika jednotlivých služeb od předních českých odborníků (Jiří Dvořáček, Jan Sobotka, Petr Nevšímal a další).


Téma duální diagnózy rezonuje na trans-disciplinární úrovni hned v několika oblastech: sociální práci, adiktologii, péči o duševní zdraví, zdravotnictví, humanitární práci aj. S přibývajícím množstvím osob s diagnózou z oblasti duševního zdraví, zlepšujícím se záchytem takových lidí v portfoliu adiktologických služeb a etablující se sítí služeb pro podporu duševního zdraví odborníci ze všech oblastí zjišťují, že se zvyšuje nárok na interdisciplinaritu a komplexní chápání jedince a jeho potřeb v podpůrné síti. Publikace je podporuje, aby se nebáli překračovat stávající hranice svého oboru, a nabízí spektrum možností, jak za stávajících podmínek udělat síť pružnější a zároveň robustnější, neboli jak klienty s DD, kteří sítí dlouhodobě právě kvůli komplexitě svých problému propadávají, lépe podpořit, aniž by musely vznikat nové služby. Vyzývá k destigmatizaci, lepšímu pochopení problematiky a nabízí praktické konkrétní způsoby pomocí vhledu do dobré praxe několika zařízení v českém kontextu. Zahrnuje i pohled uživatele těchto služeb a komentář k jeho procesu úzdravy a začlenění do společnosti.

Na poměrně úsporném prostoru (cca 200 stran) zaznívají teze předních českých odborníků i řadových pracovníků s mnohaletou praxí, kteří se nebojí otevírat inovativním přístupům; ke spolupráci byla oslovena paleta institucí, organizací a jednotlivců, kteří v ČR mají k této problematice co říct. Publikace je rozdělena do kapitol podle spektra podpůrných služeb.

Publikace vznikla ve spolupráci odborné skupiny Duální stoly (www.dualni-stoly.cz) a Metropolitního zdravotnického servisu (www.mzspraha.cz). Díky tomu je volně ke stažení.

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!