Soucitné dotazování Gabora Maté a trauma s malým T

17.05.2024

Terapeutka Barbara Janíková absolvovala roční výcvik v tzv. compassionate inquiry, soucitném dotazování, které je stavebním pilířem terapeutického přístupu Gabora Maté. 

Gabor Maté, u nás díky bohaté publikační a přednáškové činnosti poměrně známá postava, je rodinný lékař maďarsko-československého původu. Jeho bohatá praxe v práci s lidmi na okraji, uživateli drog ve vyloučených lokalitách velkoměst a také v hospicové péči ho dovedla k pátrání po původu závažných somatických i psychologických problémů. Začal se zaměřovat na provázanost těchto zátěží se sociálním prostředím, životním prostředím, životním stylem, společenskými hodnotami svých pacientů. Ty dává do souvislosti s celospolečenským kontextem. Není výzkumníkem v pravém slova smyslu, spíše důkladně a zaujatě pracuje s nesčetným množstvím existujících dat a zdrojů aby vytvořil syntézu v podobě jakéhosi společenského etosu, v němž se odehrávají naše - mnohdy dost tragické - životní cesty.

Jedním z příkladů jsou jeho postřehy k výchově a vývoji malých dětí. Všímá si, jaký význam má v tzv. primitivních společenstvích kontakt s různými generacemi, přirozená výchova prostřednictvím různých členů společenství. To dává do protikladu se současnou osamělostí dětí. Například jejich "odkládání" - postoj "nech ho vybrečet", spouští primární stresovou reakci - trauma z neschopnosti řešit situaci vedoucí k odpojení a disociaci, která je pak stresovou reakcí i v dospělém životě.

Rozlišuje trauma a Trauma - v jazyce jiného nestora psychoterapie, Bessela van der Kolka, by v prvním případě šlo a takzvané komplexní vývojové trauma, tedy soubor postojů a tělesných i duševních reakcí typických pro osoby, které v dětství čelily zvýšenému stresu (např. prostřednictvím násilí v rodině, chudoby, psychiatrického onemocnění rodiče aj.) po dlouhou dobu, aniž lze dohledat konkrétní Událost - ono trauma s velkým T (kam Maté řadí např. autonehodu, znásilnění apod.). Důležité pro kontext práci s lidmi s duální dg. je, že drtivá většina z nich trpí právě oným komplexním vývojovým traumatem, v němž se cyklí aspekty jako citový chlad, zanedbávání, násilí, návykové látky a celková životní nestabilita a jedno je pohonem k druhému až k okamžiku, kdy se naplno projeví duševní nemoc a/nebo závislost.

 Terapeutický přístup Gabora Maté zvláště dobře nasedá na potřeby lidí s komplexními potřebami a vícečetnými traumaty, v našem jazyce mj. osoby s duální diagnózou:

Postoj "nejsem chtěný, přijímaný" a "zasloužím si trpět" je existenciální zátěží, se kterou mnoho klientů s duální dg. přichází i do terapie, jakkoli někdy není explicitně formulovaný. Silnými činiteli jsou pocity hanby, studu, případně viny. Součástí terapie pak může být dostat se k tomuto vnitřnímu přesvědčení a spolu s klientem odhalovat, jakou má funkci v jeho současném životě. Může být například opakovanou záminkou k závislostnímu chování, které je v Matého podání v podstatě sebemedikačním mechanismem. Jeho cílem je právě zahnat nepříjemné pocity, povzbudit příjemné, vyrovnat nerovnováhu způsobenou fatální privací základní potřeby lásky a bezpečí. 

Do terapeutické práce s takovými klienty patří také základní edukace o dopadech traumatu, která může přinést úlevné nahlédnutí např. na vlastní emoční disregulaci. Pokud klient porozumí, že jeho prudké a okolí nesrozumitelné reakce mohou mít také neurologický, potažmo traumatický původ, může za ně sám sebe méně obviňovat - a v důsledku toho být také sám sobě pevnější oporou. Důležitým pilířem je také sledování tělesných reakcí v souvislosti s traumatickými vzpomínkami. Práce v compassionate inquiry není doslovně tělesně kontaktní, ale blízkost terapeuta a klienta je klíčová. Není zapovězeno ani sdílení vlastní terapeutovy zkušenosti, pokud může být léčivé, nebo přímá účast na náročných emocích (např. autentické vyjádření pocitu smutku). 

O výcviku compassionate inquiry

  • jazyk vedení je angličtina nebo španělština
  • forma je kompletně online, 1x za 2 týdny 2 hodiny v menší skupině + studium teoretických materiálů online + 1x měsíčně skupina s Gaborem Maté a případně s hosty + malé peer to peer nácvikové skupinky v průběhu
  • účastníci nemusí být psychoterapeuti, podmínkou je přímá práce s lidmi
  • klíčovou hodnotou je zvídavost - fenomenologický přístup k dění tady a teď a tématy a pojmy k nim vázanými, která přináší klient, bez hodnotícího nebo interpretujícího přístupu

Doporučená literatura od Báry J.:

Mýtus normálnosti, Roztěkaná mysl, V říši hladových duchů: Gabor Maté

Překonání traumatu: Janina Fisher

Trauma a disociace: Hana Vojtová

Tohle všechno jsem já: Richard Schwartz (internal family systems)

film Wisdom of Trauma


diskutovaly: Bára J., Nikol S. (SANANIM), Jarka T. (Green Doors), Veronika S. (SANANIM), Petra O. (ADOS - CSSP), Lea M. (FOKUS Praha), Lenka V. (Jako doma/BAOBAB), Zuzana K. (Armáda spásy) & Johanka


P.S.: Kdo se dočetl až nakonec, rozluští záhadu roztomilého pejska v nadpisu. Diskutující expertky se shodly, že je třeba klást větší důraz na terapeutickou práci se zvířaty a doporučily vznik služby hlídání zvířecích kamarádů klientům s komplexními potřebami během nezbytných hospitalizací. Tak kdo se toho ujme?!


© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!