Adiktologie a komunitní psychiatrická péče

u kulatého stolu

Duální stoly jsou konceptem sdružujícím poskytovatele adiktologických, komunitně psychiatrických, humanitárních i zdravotnických služeb klientům s duální diagnózou za účelem sdílení dobré praxe a výměny know-how. 

Živou lokální podobou duálních stolů je pravidelné setkávání několikrát do roka v prostorách některé ze zapojených organizací nad konkrétními tématy. První část setkání je věnovaná společně zvolenému odbornému tématu, druhá exkurzi ve službě, kde se setkání koná. Jádrem stolů je aktivní networking.

Stoly fungují na lokální bázi aktuálně v Praze, středních Čechách (Berounsko - Příbramsko), v Plzni a okolí, v severozápadních Čechách a v Brně. 

Duální stoly jsou aktivitou pracovní skupiny pro podporu lidí s duální dg. při Asociaci poskytovatelů adiktologické péče (A.P.A.S.), sdružující organizace a jednotlivce působící na poli péče o klienty s duální diagnózou. 

Chcete se k nám přidat? Pracujete ve službě určené pro klienty s duální diagnózou? Potřebujete pomoci s metodikou, konzultovat konkrétntí případy, seznámit se s dalšími službami i lidmi v oboru?

Úplný popis činnosti pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktujte nás

Souhrnná publikace pokrývající definici, diagnostiku, etiologii, prevalenci, modely péče a podpory, specifika jednotlivých služeb od předních českých odborníků (Jiří Dvořáček, Jan Sobotka, Petr Nevšímal a další).

Hostem novoročních duálních stolů byli kolegové z takzvaného FMT - forenzího multidisciplinárního týmu. Popsali, jaká je praxe jejich spolupráce s klienty a pomohli nám porozumět složitostem nařízené ochranné léčby.

Vydařená konference, kterou v červnu pořádala Magdaléna o.p.s. ve spolupráci s Duálními stoly, inspirovala kolegy z dalších regionů, aby uspořádáním duálních stolů podpořili kvalitu a dostupnost péče pro osoby s duální diagnózou.

Na únorových duálních stolech jsme se věnovali tématu evaluace. Příkladem nám byla nedávno proběhlá evaluace v Programu následné péče Kolping v Brně.

© 2020 Duální stoly. Logo a grafika ©Lukáš Bartoň. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!